WhatsApp Buurtpreventie

In december 2017 heeft het Dorpsplatform de WhatsApp Buurtpreventie App opgericht voor de bebouwde kom van Langbroek. Inmiddels zijn er zo’n 85 deelnemers actief met de App.

Via een WhatsAppgroep kun je elkaar waarschuwen voor verdachte personen en situaties. Zodra je iets verdachts ziet of hoort, zoals (vermoedens van) inbraak, oplichting, vernieling, straatroof, bedreiging of mishandeling dan kun je eenvoudig via de WhatsApp groep een melding doen.
Elk lid van de groep kan bijvoorbeeld een signalement verder aanvullen of de looprichting van een verdachte persoon ‘volgen’. Belt één van de leden snel 1-1-2, dan kan de politie vaker verdachten aanhouden en mogelijk inbraken e.d. voorkomen.

Inwoners van de dorpskern van Langbroek die 18 jaar of ouder zijn kunnen meedoen met de Appgroep. Wil je ook mee doen? Stuur een e-mailbericht naar langbroek.buurtpreventie@gmail.com. Geef naam, adres en telefoonnummer op.

Inmiddels zijn er ook Appgroepen opgericht voor Langbroek Oost en voor Langbroek West. Wil je daaraan meedoen? Stuur een e-mailbericht naar whatsappgroep.gezinus@gmail.com.