Werkgroepen

Om doelen te bereiken zijn er binnen het Platform werkgroepen opgericht:

  • de werkgroep Verkeer en Veiligheid
  • de werkgroep Wandelpaden
  • de werkgroep WhatsApp Buurtpreventie