Sympathisant van het Dorpsplatform worden

Het Dorpsplatform Langbroek heeft als doel de leefbaarheid en het wooncomfort van alle bewoners van ons dorp op de verschillende gebieden, zoals wonen, werken en veiligheid te verbeteren. Als Dorpsplatform kunnen wij dat niet alleen. Daarvoor hebben we de hulp van de bewoners hard nodig. Deze meehelpende bewoners noemen we sympathisanten van het Dorpsplatform. Behalve hulp bij de opzet en uitvoering van de verschillende projecten zijn sympathisanten ook van harte welkom om de vergaderingen van het platform bij te wonen en tijdens de vergadering hun wensen en opmerkingen kenbaar te maken.

Stuur een e-mail naar info@dorpsplatformlangbroek.nl als u zich wilt aanmelden als sympathisant van het Dorpsplatform.