Actueel in Langbroek, archief 2010

Nieuw boek: Het landgoed Rhodesteyn-Hindersteyn 1615-2010

Tijdens de informatie avond in het Dorpshuis “de Toekomst” dd. 28 juni 2010, betreffende de voortgang van het plan “Oranjehof”, werd er een boek geïntroduceerd door Dhr. Van Beuningen. Het boek werd onder de aandacht gebracht vanwege het feit dat de opbrengst van het boek voor een groot deel ten goede komt aan het landschapspark wat binnen dit plan gerealiseerd gaat worden. De bedoeling is om er wat grotere en dus duurdere bomen te planten om het park een meer volwassen uiterlijk te geven.
De titel van het boek is: Het landgoed Rhodesteyn-Hindersteyn 1615-2010
De auteurs zijn: A.A.B. van Bemmel / H.J.E. van Beuningen / A. Velema / G.B.H. van Woudenberg.
De prijs van dit boek bedraagt slechts € 7,=.
Heeft u belangstelling voor dit boek en wilt u dit graag in uw bezit hebben? Zend dan een email: info@dorpsplatformlangbroek.nl vermeld uw naam, telefoonnummer en het aantal boeken en er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.
Wees er snel bij, want wij hebben maar 20 exemplaren!
 

Burgerwacht Langbroek

In Langbroek is sinds enige tijd een burgerwacht actief, die in nauw overleg met de wijkagent optreedt. Het initiatief is eind 2009 ontstaan na herhaaldelijk vandalisme in Langbroek, waarbij ook sprake was van brandstichting. Het initiatief is ingebracht in het eind 2009 opgerichte Dorpsplatform Langbroek. Door de burgerwacht wordt op bepaalde nachtelijke uren een oogje in het zeil gehouden in Langbroek, waarbij ze ruggespraak houdt met de dan ook actief zijnde politie. Na een half jaar “Burgerwacht Langbroek” vond op 25 mei 2010 een evaluatie plaats, waarbij de wijkagent Hans Simons namens de politie haar waardering uitsprak voor de activiteiten, en aangaf toch vooral door te gaan met dit burgerinitiatief.

Recent is ook in Langbroek een aantal inbraken en insluipingen geweest. De wijkagent verzocht aan de burgerwacht verdachte omstandigheden en kentekens van auto’s van verdachte personen te registreren en door te geven. Wij roepen hierbij alle Langbroekers op, om verdachte zaken, kentekens of gebeurtenissen door te geven aan het dorpsplatform onder gebruik van het volgende e-mailadres: burgerwacht@dorpsplatformlangbroek.nl. Uiteraard kan voor meldingen ook rechtstreeks contact worden opgenomen met het wijksecretariaat van de politie onder nummer 0900-8844. Als u ook mee wilt draaien als burgerwacht, dan nodigen wij u van harte uit u aan te melden op voormeld e-mailadres. Zo kunnen we samen werken aan een veiliger Langbroek.