Commissies en werkgroepen

De groep Veiligheid en Verkeer bestond al voor het ontstaan van het Dorpsplatform. Zij hebben inmiddels bereikt dat er verlichting is gerealiseerd langs de (parallelweg) Cotherweg richting rotonde. Ook het gedeeltelijk verleggen van het fietspad langs de Doornseweg bij de aansluiting op de Beatrixlaan (oversteek Julianalaan) is een actie van deze groep. Voorts hebben zij aangestuurd om de oversteekplaats nabij de parkeerplaats van S.V.L. zo veilig mogelijk te maken, met behulp van borden en verlichting en willen zij een verbod voor het vrachtverkeer door onze dorpskern bewerkstelligen. 
De laatste tijd is deze werkgroep met name bezig geweest om de provincie zover te krijgen dat zij zoveel mogelijk wensen van de Langbroekers in de plannen voor de N227 opneemt.

Verder is er een vertegenwoordiger van de volkstuinen, die zorg draagt voor alles wat samenhangt met de Volkstuinen.

Er is een groep die werkt aan nieuwe Wandelpaden in en rondom Langbroek. Verder zet deze groep zich in om bestaande wandelpaden te verbeteren en sommigen te vernieuwen.

De groep Activiteiten organiseert regelmatig een leuke bijeenkomst of activiteit.