Dorpsplatform Langbroek

De leden van het Dorpsplatform willen een bijdrage leveren aan het verbeteren van het leefklimaat en de leefbaarheid van heel Langbroek en al zijn inwoners. We willen een schakel zijn tussen de gemeente en de inwoners van Langbroek.

We geven bijvoorbeeld gevraagd of ongevraagd onze mening aan de gemeente over ontwikkelingen in Langbroek. En de inwoners kunnen met hun plannen, ideeën, commentaar en klachten terecht bij het Platform. Denk daarbij aan zaken over wonen, werken, welzijn, milieu, spelen, recreëren en veiligheid, zoals die zijn opgeschreven in het Dorpsplan. U kunt daarvoor gebruik maken van het Tip- en meldingsformulier.