Actueel in Langbroek, archief 2013

'Oud en Nieuw’ Langbroek

31 december 2013

Kom op dinsdag 21 januari 2014 ‘Oud en Nieuw’ vieren in het oude Dorpshuis van Langbroek, samen met de leden van het Dorpsplatform. Deze avond is voor jong en oud.
Het thema ‘Oud en Nieuw’ is bewust gekozen om een ieder over het ‘oude', maar ook over het 'nieuwe’ Langbroek te informeren. Misschien bent u onlangs in Langbroek komen wonen en bent u benieuwd naar wat er vroeger in Langbroek te doen was en hoe Langbroek er toen uitzag?

Er is deze avond een fotopresentatie, met daarin foto's van Langbroek van vroeger en van nu. Deze presentatie wordt verzorgd door Jan van Capelle.

Tijdens deze avond willen wij -leden van het Dorpsplatform- een aantal onderwerpen ter sprake brengen; zoals een beknopte samenvatting van Langbroek over het jaar 2013 en de plannen voor het jaar 2014.
Verder willen wij deze avond informatie over de nieuwbouwprojecten en de daarbij behorende vorderingen graag met u/jullie delen. Tevens zullen de wandelpaden in Langbroek en de "N227" ter sprake komen.

Komt u ook?

Graag tot ziens op dinsdag 21 januari 2014 van 20.00 uur tot 22.00 uur in het Oude Dorpshuis in Langbroek.

Het Dorpsplatform Langbroek.
 

Werkzaamheden aan de N227 (Doornseweg & Cotherweg) te Langbroek

6 december 2013

Naar aanleiding van vragen van om- en aanwonenden wil het Dorpsplatform Langbroek duidelijk maken waar het hier wel en niet om gaat.

Afgelopen maandag kregen de bewoners van de Doornseweg in Langbroek (de N227) een brief van de provincie in de bus. Daarin staat dat met de winter voor de deur er een aantal reparaties aan het wegdek noodzakelijk zijn. Het gaat over een traject van circa 1½ kilometer. De werkzaamheden zijn dinsdag- en woensdagnacht (3 en 4 december j.l.) uitgevoerd.

Het Dorpsplatform Langbroek heeft een aantal jaren actie gevoerd, een tweetal enquêtes onder de inwoners gehouden, een inloopavond georganiseerd en met succes een handtekeningenactie op touw gezet. Vervolgens heeft het Dorpsplatform ingesproken in de raad. Ook de provincie heeft een enquête gehouden onder de inwoners. Begin van dit jaar heeft het Dorpsplatform, met steun van de toen net aangetreden burgemeester Poppens, een akkoord bereikt met de provincie over de wensen van de inwoners voor een veiliger verkeerssituatie in Langbroek.

Onderdeel van dat akkoord is dat er door de provincie een ambtelijke werkgroep is ingesteld, die nagenoeg iedere maand vergadert samen met leden van het Dorpsplatform. Op deze manier kan het Dorpsplatform meepraten over de invulling van wat is toegezegd. De reparaties aan het wegdek die deze week plaatsvinden, zijn onder meer het resultaat van dit overleg. Het geval wil dat de voorbereiding van de grote revisie van de weg met vervanging van de fundering naar verwachting nog een aantal maanden in beslag zal nemen. Intussen wordt het wegdek met de dag slechter. Om die reden heeft het Dorpsplatform in het overleg met de provincie aangedrongen op tijdelijke maatregelen om ongelukken en overmatig lawaai zoveel mogelijk te voorkomen. Verder wacht het Dorpsplatform nog steeds op het verslag van antwoorden op de door de bewoners van Langbroek ingevulde enquêteformulieren.

Voor de duidelijkheid: de echte en grote vernieuwing is dus nu nog niet aan de gang.

Het Bestuur van het Dorpsplatform Langbroek.
 

Prijswinnaars Fotoquiz 'Ken uw dorp'

10 oktober 2013

Zaterdag 5 oktober j.l. vond de prijsuitreiking plaats van de fotoquiz ‘Ken uw dorp’. Deze fotoquiz werd uitgeschreven door het Dorpsplatform Langbroek.

Op de Schapenmarkt van afgelopen juli konden bezoekers in de stand van het Dorpsplatform dertig foto’s bekijken en raden waar in Langbroek deze foto’s gemaakt waren. Deze fotoquiz was bedacht en gemaakt door Nikky de Graaf; zij had dit project opgezet en uitgewerkt als stageopdracht voor haar studie.

Afgelopen zaterdag werden de 5 prijswinnaars in kapsalon HaarStijl ontvangen met koffie en gebak. Hierna ontvingen zij uit handen van voorzitter Dirk van Grootveld hun prijs. De officiële trekking had reeds plaatsgevonden door notaris Serraris op de avond van de Schapenmarkt.

De eerste prijs is gewonnen door Paulette van Eck (kadobon Diner Torbijn); de tweede prijs is in ontvangst genomen door Aartje van Eck (haar zoon Cor van Eck had een kadobon gewonnen, te verzilveren bij snackbar de Ruif); de derde prijs gaat naar het echtpaar Han en Alie Damen (kadobon Tuincentrum Merkens); de vierde prijs is gewonnen door Willemijn van Eck (kadobon Kapsalon HaarStijl) en de vijfde prijswinnaar is Jan Willem Aalbertsen (kadobon Margret Ebergen). Alle prijswinnaars ontvingen tevens een bos bloemen en een koker met snoep.

Na het officiële gedeelte gingen de prijswinnaars op de foto bij de pomp op de Brink.

Mobiele super in Langbroek!

26 augustus 2013

Zoals bekend is, is sinds enkele weken onze buurtsuper Attent plotseling gesloten. Zo ontstond vooral voor de minder mobiele Langbroekers een groot probleem voor het doen van de dagelijkse boodschappen. Voor de leefbaarheid van Langbroek is dit een onhoudbare situatie.
Op initiatief van het Dorpsplatform, door goede samenwerking met wethouder Jan Burger en dankzij de belangstelling van de heer Gorter uit Leersum, is het gelukt om op zeer korte termijn een oplossing te vinden.

Vanaf aanstaande woensdagmorgen 28 augustus a.s. staat iedere woensdagmorgen op de oude parkeerplaats van SVL -naast de groentekraam-, de mobiele super van de heer Gorter uit Leersum. Afhankelijk van de belangstelling kan er uitgebreid worden naar meer halve dagen of kan er gevent worden door het dorp.

We zien u graag woensdag in de mobiele supermarkt.

Het Dorpsplatform Langbroek.
 

Verslag informatieavond brandpreventie op 29 mei 2013

17 juni 2013

Onlangs heeft het Dorpsplatform Langbroek in samenwerking met de VRU in Dorpshuis de Toekomst in Langbroek een informatieavond georganiseerd over BRANDPREVENTIE. VRU staat voor VeiligheidsRegioUtrecht met als website www.vru.nl. Van de VRU waren de heren Geert-Jan Rijsterborgh en Marc van Schaik aanwezig.

De avond bestond uit een gedeelte theorie en gedeelte praktijk en werd afgesloten met een drankje om de ‘vlammetjes’ (af) te blussen. De heer Geert-Jan Rijsterborgh leidde ons -aan de hand van een duidelijke PowerPoint-presentatie aangevuld met instructiefilmpjes- langs de verschillende aspecten van een woningbrand, waarbij de nadruk vooral lag op het voorkomen van brand.

Per jaar zijn er ongeveer 7000 woningbranden waarbij 40 mensen omkomen. De meeste mensen sterven door rookvergiftiging. Enkele duizenden gewonden komen met brandwonden in het ziekenhuis terecht. De meeste slachtoffers vallen ‘s nachts tussen 24 uur en ’s morgens 6 uur. Dus als we slapen. Daarom zijn rookmelders zo nuttig.

Als er een brand in je huis uitbreekt, dan heb je maar vier minuten tijd om het huis te verlaten. In die cruciale vier minuten ontwikkelt de brand zich zo snel, dat het huis als verloren kan worden beschouwd. Na acht minuten is de brandweer er. De brandweer kan alleen nog maar nablussen en voorkomen dat de brand overslaat naar andere panden.

In die vier minuten moet je je kinderen en andere kostbaarheden in veiligheid brengen. Het is dus heel belangrijk om goede voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat er brand uitbreekt. Dat betekent dat er in elke woning tenminste twee rookmelders moeten zijn; op elke verdieping één. Want als je slaapt, ruik je namelijk niets en proef je niets. En tegen de tijd dat je wat hoort, is het te laat en slaan de vlammen uit het dak. Zorg ervoor dat er blusdekens voorhanden zijn voor het geval er toch een ongelukje gebeurt in de keuken of in de schuur. Zorg dat je een vluchtplan hebt, zodat elke huisgenoot weet hoe hij/zij het huis veilig kan verlaten. Dit betekent o.a. dat iedereen in huis bijvoorbeeld weet waar de huissleutels hangen. Die huissleutels die je nodig hebt om inbrekers buiten te houden, maar die je ook nodig hebt om snel en veilig het huis te kunnen verlaten.

De meest voorkomende oorzaken van brand zijn: spelen met vuur, onvoorzichtigheid met vuur, brandstichting, vlam in de pan, defecte apparatuur en schoorsteenbrand. Bij elk van deze oorzaken werden mooie illustraties gevoegd. Zoals een slijptol in actie op de werkbank naast een fles wasbenzine. Wat moet je doen als er in je huis brand uit breekt? Het antwoord is simpel en duidelijk: snel handelen en kalm blijven. Dat wil zeggen: iedereen in huis alarmeren, ramen en deuren sluiten -zodat geen extra lucht wordt aan gevoerd-, meteen de woning verlaten via de afgesproken vluchtroute en de brandweer bellen met het alarmnummer 112.

In het voorkomen van een woningbrand spelen rookmelders een belangrijke rol, omdat de meeste branden ’s nachts plaatsvinden wanneer de meeste mensen slapen. Op elke verdieping heb je er één nodig. Waarbij het wel heel belangrijk is dat de rookmelder op de goede plaats hangt.

Na de koffie vonden er op de speelplaats van de OBS “Piet de Springer” verschillende praktijk- demonstraties plaats van beginnende branden die werden geleid door Marc van Schaik.

We begonnen met ‘de-vlam-in-de-pan’. Dat blijk je heel eenvoudig te kunnen blussen, door een goedpassende deksel op de pan te plaatsen; want voor vuur heb je zuurstof, brandbare stof en temperatuur nodig. Als één van die factoren wegvalt, is de brand geblust. Dat kan dus ook heel goed met een blusdeken, die je bij de hand hebt in de keuken. Het bleek een misverstand dat je met een elektrisch fornuis geen ‘vlam-in-de-pan’ kunt krijgen.

Ook hebben we nog geoefend met brandblusapparaten met poeder en met schuim. Heel opmerkelijk daarbij was, dat zo’n ding van zes kilo binnen 20 seconden leeg is. In huis zijn die dingen niet zo praktisch. De demonstratie werd afgesloten met een spectaculaire ontploffing van een klein gasflesje, wat je normaal gebruikt bij het solderen. Iedereen schrok van de geweldige steekvlam die er ontstond.

Onder het genot van een drankje en ‘vlammetjes’, gingen na afloop van de avond de brandmelders en blusdekens als zoetje broodjes over de toonbank.

Het lijkt ons een goed idee om de komende winter -wanneer de Multi  Functionele Accommodatie op de Oranjehof in vol bedrijf is- deze hele informatieavond (de theorie en de praktische oefening) nog eens over te doen.

We hebben vernomen dat naar aanleiding van de informatie avond  in verschillende Langbroekse huishoudens de nodige brandmelders zijn aangebracht en elektrische frituurpannen met thermostaat  zijn aangekocht.
 

Avond over brandpreventie op woensdag 29 mei a.s.

21 mei 2013

Beste Langbroekers,

Veiligheid is belangrijk voor de leefbaarheid van Langbroek. Daarom heeft het Dorpsplatform veiligheid hoog in het vaandel staan. Naast verkeersveiligheid gaat het ook om inbraakpreventie en brandpreventie. Afgelopen jaar heeft het Dorpsplatform een avond georganiseerd over inbraakpreventie.
Op 29 mei a.s. om 20.00 uur organiseert het Dorpsplatform in samenwerking met de VRU (Veiligheids Regio Utrecht ) een avond over brandpreventie onder het motto ‘VOORKOMEN IS BETER DAN BLUSSEN’, in ons Dorpshuis "de Toekomst".

De avond ziet er ongeveer als volgt uit:
19.45 – 20.00 Ontvangst met koffie
20.00 – 20.30 Uitleg over Brand en Brandpreventie
20.30 – 20.45 Pauze
20.45 – 21.30 Praktijk van Brandblussen en Brandpreventie
21.30 – 22.15 Drankje met ‘vlammetjes’.

Hierbij nodigt het Dorpsplatform Langbroek jullie van harte uit deze avond mee te maken. Bijgaand het persbericht dat hierover deze week in de krant verschijnt. Op de website van Veiligheids Regio Utrecht (www.vru.nl) kunnen jullie je ook alvast oriënteren over de verschillende kanten van veiligheid en brandveiligheid in het bijzonder.

Met vriendelijke groet,
namens het Dorpsplatform,
Albert Visscher.
 

Raadsvergadering over beschikbaarstelling krediet voor N227

11 maart 2013

Beste Langbroekers,

Het Dorpsplatform heeft jullie onlangs laten weten dat er overeenstemming is bereikt met de Provincie en de Gemeente over het grootonderhoud van de N227. In de kranten hebben jullie ook nog een uitgebreid verslag kunnen lezen. Daarin stond ook dat er een extra budget van € 150.000 nodig is van de Gemeente Wijk bij Duurstede. Daarover wordt in de raadsvergadering van dinsdag 19 maart 2013 beslist. Het gaat vooral om de investering in de kruising Langbroekerwetering/Cotherweg/Doornseweg, zoals jullie uit onderstaande bijlagen kunnen afleiden:

Het Dorpsplatform is uitgenodigd om in te spreken als ondersteuning van B&W voor de afgesproken plannen. Het Dorpsplatform heeft besloten op de uitnodiging in te gaan en in te spreken in de voorbespreking. Dit als blijk van waardering voor en ondersteuning van B&W, voor de wijze waarop de onderhandelingen zijn verlopen en het resultaat is bereikt.

Op 8 januari j.l. hebben jullie door jullie aanwezigheid in de raadsvergadering het Dorpsplatform ook geweldig ondersteund tijdens het inspreken van de voorzitter. Nodig jullie buren uit en kom samen gezellig op dinsdag 19 maart a.s. om 20.30 uur naar het Gemeentehuis van Wijk bij Duurstede als blijk van waardering voor het resultaat van de onderhandelingen. Het is in ons aller belang!

We hopen jullie allemaal te zien in het Gemeentehuis van Wijk bij Duurstede.
Bij voorbaat dank voor jullie support! 

Met vriendelijke groet,

namens het Dorpsplatform Langbroek,
Albert Visscher.
 

Overeenstemming over N227

1 maart 2013

Beste Langbroekers,

Het Dorpsplatform Langbroek heeft afgelopen week overeenstemming bereikt met de Provincie en de Gemeente Wijk bij Duurstede over de aanvullende maatregelen bovenop het groot-onderhoud van de N227.
Gistermorgen -28 februari jl- vond daarover een perspresentatie plaats in het Gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Volgende week zullen jullie daarover uitgebreid geïnformeerd worden in het Groentje en de Wijkse Courant.

Het Dorpsplatform dankt iedereen voor zijn/haar bijdrage, zoals het invullen van de enquêtes en het verzamelen van handtekeningen. Dit heeft allemaal bijgedragen aan het goede resultaat van deze eerste stap. Omdat een aantal zaken nog niet is ingevuld, zullen we alert moeten blijven. De Raad van Wijk bij Duurstede moet nog instemmen met het extra budget. De bestektekeningen moeten nog worden gemaakt. En ook bij de uitvoering zullen we attent moeten blijven dat er naar ons wordt geluisterd.

Nogmaals hartelijk dank. We houden jullie op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

namens Dorpsplatform Langbroek,
Albert Visscher
 

Inspreektekst voorzitter Dorpsplatform

Lees de inspreektekst, uitgesproken door de voorzitter van het Dorpsplatform, Dirk van Grootveld, op de raadsvergadering van 8 januari 2013. De tribune was deze avond goed gevuld met Langbroekers! Op de site www.ditiswijk.nl kunt u het verslag van de raadsvergadering van 8 januari j.l. lezen.
 

Nieuwjaarsreceptie

Het Dorpsplatform nodigt u uit voor haar nieuwjaarsreceptie op 15 januari 2013 vanaf 20.00 uur in het Dorpshuis van Langbroek. De leden willen dan samen met u -onder het genot van een kopje koffie of drankje- van gedachten wisselen over allerlei actuele zaken die spelen in en om Langbroek. Graag tot dan!