Contact gemeente

Het Dorpsplatform Langbroek is in 2009 opgericht en komt sindsdien maandelijks of 2-maandelijks bij elkaar. Zoals bij de oprichting is afgesproken, heeft het Dorpsplatform minimaal eens per jaar overleg met het college van B&W. Dit om wat meer duidelijkheid te krijgen over de positie van het Dorpsplatform en hoe met elkaar om te gaan als Gemeente en Dorpsplatform.

B&W hebben aangegeven het Dorpsplatform actief te willen betrekken bij de totstandkoming van de diverse activiteiten van en plannen voor Langbroek. De Wethouders zijn dan ook met ieder zijn/haar eigen portefeuille direct aanspreekpunt voor het Dorpsplatform.