Actueel in Langbroek

Vernieuwing kademuur Langbroekerdijk

Update februari 2024

Gemeente Wijk bij Duurstede heeft een informatieve brief gestuurd aan alle aanwonenden m.b.t. de werkzaamheden aan de kademuur aan de Langbroekerdijk. Onderstaand is de brief te lezen.

Update juli 2023

Gemeente Wijk bij Duurstede heeft een informatieve brief gestuurd aan alle belanghebbenden m.b.t. de vernieuwing van de kademuur aan de Langbroekerdijk. Onderstaand is de brief te lezen.

April 2023 – Ingezonden brief Dorpsplatform ‘Biovergister Cothen’

9 maart 2023 – Thema avond ‘Woningbouw in Langbroek’

Donderdagavond 9 maart organiseerde het Dorpsplatform een thema avond met als onderwerp: Woningbouw in Langbroek. De avond het als sub-onderwerpen: ‘Wat is de invloed van de bouwopgave in Langbroek?’ en ’30 km per uur in de bebouwde kom’ Tijdens de avond zijn een groot aantal inwoners van Langbroek in gesprek gegaan met wethouder Hans Buijtelaar en VVD statenlid Ronnie Hossain.

2 november 2022 – Thema avond de leefbaarheid in Langbroek

Woensdagavond 2 november 2022 is er een themavond georganiseerd waarbij in een aantal groepen is gesproken over de volgende thema’s: ‘Hoe houden wij hoogbouw tegen?’, ’30 km/h, hoe handhaafbaar?’ en ‘ samen leven’. In drie groepen is er gesproken over de verschillende thema’s. Na een aantal minuten zijn de groepen gewisseld zodat alle aanwezigen zich over alle thema’s hebben kunnen uitspreken. De besproken thema’s zijn op een groot vel papier gezet.

Mei 2022 – Is een goede kans op een raadsbreed akkoord ook echt een Goede kans?

Twee maanden na de gemeenteraadsverkiezingen is er een goede kans op een raadsbreed akkoord, (via: WijksNieuws) lees de reactie van het Dorpslatform.

8 maart 2022 – Verkiezingsavond ‘Het belang van Langbroek’

Dinsdagavond 8 maart 2022 heeft de speciale verkiezingsavond ‘Het belang van Langbroek’ plaatsgevonden. Tijdens deze avond hebben de fractievoorzitters van alle plaatselijke fracties kunnen reageren op het document ‘De Hoepels van Langbroek’ samengesteld in september 2021 door het Dorpsplatform. Aan het eind van de avond hebben alle aanwezigen de mogelijkheid gehad om in gesprek te gaan met de aanwezige fractievoorzitters.

25 februari 2022 – Onthulling nieuwe bank op de Langbroekerdijk

Recent is het project ‘Reconstructie Langbroekerdijk’ afgerond. De Langbroekerdijk in Langbroek is helemaal vernieuwd. Als afsluiting van het project is er een nieuwe bank ontworpen. Op het bankje staan alle ridderhofsteden rond Langbroek vermeld. Wethouder Henk Vreeswijk heeft de nieuwe bank onthuld.

De Langbroekse dank gaat uit naar alle DPL betrokkenen die deze kunstbank voor de gemeenschap hebben mogelijk gemaakt. Aanwezig bij deze onthulling was voorzitter Marco Mud van ons DPL. Hij draagt deze door hem gemaakte foto’s graag aan hen op.

 

21 september 2021 – Het belang van Langbroek

Op dinsdag 21 september stond de avond van het Dorpsplatform in het teken van ‘Het belang van Langbroek’. In een volle zaal werd kennis gemaakt met het nieuwe bestuur van het dorpsplatform. Tijdens de avond hebben de aanwezige leden, sympathisanten en overige belangstellenden samen nagedacht over de thema’s: Wonen, Werken, Verkeer en Samenleving. In vier groepen met een roulatie naar een volgend onderwerp is er per onderwerp 15 minuten gesproken over deze thema’s.

Aan de hand van de geleverde input gaat het bestuur voorbereiden voor de volgende bijeenkomst.

Wilt u of jij ook sympathisant worden van het dorpsplatform? Aanmelden kan door een email te sturen naar info@dorpsplatformlangbroek.nl

10-09-2021

Afronding ontwerp, voorbereiding en start van de werkzaamheden

Aannemer Van den Heuvel is bijna klaar met de werkzaamheden van de nutsbedrijven (gas, water en elektra). De gemeente heeft het ontwerp van de nieuwe inrichting klaar en er is een aannemer gekozen: Henzen Wegenbouw B.V. uit Veenendaal. Op maandag 18 oktober 2021 start aannemer Henzen Wegenbouw B.V. met de werkzaamheden. De aannemer vertelt u graag meer over deze werkzaamheden en wat dit voor u betekent.

Lees de brief over de start van de werkzaamheden

Bekijk de tekening van de nieuwe inrichting

Bekijk de observatie- en zichttoets van het kruispunt Julianalaan-Beatrixlaan

Bron: https://www.wijkbijduurstede.nl/inwoners/reconstructie-koninginnebuurt.html

23-06-2021
Dorpsplatform Langbroek spreekt tijdens de extra raadsvergadering over het paraplubestemmingsplan kleinschalige windmolens.
Tijdens de extra raadvergadering heeft het bestuur van het dorpsplatform van de gelegenheid gebruik gemaakt om in te spreken. De raadvergadering is online georganiseerd de inbreng van het dorpsplaform is na te lezen en te kijken via de website van de gemeente Wijk bij Duurstede: Extra raadsvergadering 23 juni 2021

18-06-2021
De werkzaamheden aan de Langbroekerdijk zijn afgerond.
De grote wegwerkzaamheden aan de Langbroekerdijk in Langbroek zijn klaar. Het riool is gerepareerd. Het asfalt en de parkeerplaatsen zijn vernieuwd. Daarmee kan de Langbroekerdijk weer jaren mee. Met een klein gezelschap is op 1 juni de vernieuwde weg officieel in gebruik genomen. ,,De vernieuwing van Langbroekerdijk kreeg de aandacht die het verdient en hier mogen we trots op zijn”, geeft wethouder Hans Marchal enthousiast aan.

Aan het einde van de zomer 2021 wordt in de buurt van de Versmarkt een kunstwerk geplaatst waar je op kunt zitten. Begin 2022 worden de lantarenpalen vervangen.

De gemeente zorgde samen met het Dorpsplatform Langbroek dat omwonenden goed op de hoogte werden gehouden. Hierdoor ervaarden omwonenden niet veel last van de werkzaamheden.

01-06-2021
De voorbereidende werkzaamheden voor de reconstructie van de Koninginnebuurt zijn gestart.
De inrichting (zoals de bestrating) van de Margrietlaan, Julianalaan (het deel ten oosten van de Margrietlaan), Irenelaan, Beatrixlaan en een deel van de Marijkelaan in Langbroek is al 30 jaar oud. Vernieuwing hiervan is daarom nodig.   

Ook is de riolering in de Beatrixlaan, Irenelaan en Margrietlaan (ten noorden van de Julianalaan) verouderd. Deze vervangen we door een gescheiden stelsel. Dat betekent dat er straks twee rioleringsbuizen onder de straat liggen. Eén is voor (vies) afvalwater en één voor het regenwater. Op de webpagina ‘Projectgebied’ ziet u een kaartje van het gebied dat we gaan aanpakken.

Kijk voor meer informatie op de website: www.wijkbijduurstede.nl/reconstructie-koninginnebuurt

Wilt u op de hoogte blijven? Stuurt u een email naar info@dorpsplatformlangbroek.nl

21-10-2020
De werkzaamheden aan de Langbroekerdijk in Langbroek gaan starten.
• Vanaf 26 oktober 2020 gaat aannemer, Van den Heuvel, starten met het vernieuwen van de midden spanning kabels. In februari 2021 zal het werk gereed zijn. De verkeershinder zal beperkt zijn.
• Tussen 1 en 23 december 2020 gaat aannemer, Gebr. Van Kessel Wegebouw BV, de duiker aanleggen. Gedurende een aantal dagen zal de weg afgesloten zijn voor al het verkeer.
• Tussen februari en juni 2021 gaat aannemer, Gebr. Van Kessel Wegebouw BV, het project uitvoeren in delen. Hier zullen een aantal momenten zijn waarbij er veel verkeershinder zal zijn.

Tijdens de werkzaamheden zal er hinder zijn. Het werk wordt in delen uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden blijven alle woningen en bedrijven bereikbaar. Wel zullen veel mensen moeten omrijden en mogelijk een paar dagen niet met de auto op eigen terrein kunnen komen.

Er zal geluidshinder van de machines zijn. De werkzaamheden vinden overdag plaats tussen 7:00 en 16:00 uur. Als er op afwijkende tijdstippen (bijvoorbeeld in de avond) wordt gewerkt, dan wordt de directe omgeving hiervan op de hoogte gesteld.

17-9-2020
De laatste informatie die het Dorpsplatform heeft ontvangen is dat de werkzaamheden zijn verschoven naar begin 2021.

19-2-2020
Hans Marchal en Tom van Boggelen waren aanwezig bij de vergadering van het Dorpsplatform. Stand van zaken hebben ze toegelicht. Goed nieuws is dat nu de hele Langbroekerdijk van kombord tot kombord aangepakt gaat worden.
De uitvoering van de werkzaamheden is verschoven van voorjaar naar najaar 2020.
In maart 2020 wordt al gestart met rioolrenovatie. De Langbroekerdijk zal enkele dagen afgesloten zijn.
Nadere info volgt binnenkort.

9-10-2019
De informatieavond over de Langbroekerdijk op 9 oktober werd geopend door wethouder Hans Marchal. De wethouder vertelde onder andere over de belangrijke samenwerking met het waterschap en had nog mooie memoires over Langbroek. Daarna gaf hij het woord aan Tom van Boggelen.Tom leidde de aanwezigen langs een visuele tijdlijn, die langs de wanden van de zaal hing. Zo werd inzichtelijk gemaakt waarom de weg vervangen wordt én welke voeten dit in aarde heeft. De wethouder had de aanwezigen al gerustgesteld over het kunstwerk dat komen gaat en Tom won het vertrouwen door een aantal afspraken te maken.

Deze afspraken waren o.a.; “Tijdens de werkzaamheden kunt u ten alle tijde uw huis bereiken! Ook al is dat soms door het zand en niet mogelijk per auto of fiets”. En; “omleidingen worden logisch aangegeven en bovendien scherp in de gaten gehouden”.

Na alle uitleg, stonden de projectleden klaar om vragen te beantwoorden en informatie en tips te verzamelen. Uit de reacties bleek dat de tijdlijn heel verhelderend was en er werden, naast vragen, ook vele tips en eigen visies gegeven. Deze input wordt zeer op prijs gesteld en zal zo mogelijk worden meegenomen in de opdracht voor de aannemer.

Al met al was het een zéér geslaagde avond! Wilt u meer informatie over dit project “de Langbroekerdijk”? Kijk dan op de gemeentelijke website: https://bit.ly/2mPTukQ


Reconstructie bestrating en riolering Koninginnebuurt

17-9-2020
De inrichting (zoals de bestrating) van de Margrietlaan, Julianalaan (het deel ten oosten van de Margrietlaan), Irenelaan, Beatrixlaan en een deel van de Marijkelaan in Langbroek is al 30 jaar oud. Vernieuwing hiervan is daarom nodig. Ook is de riolering in de Beatrixlaan, Irenelaan en Margrietlaan (ten noorden van de Julianalaan) verouderd. De gemeente gaat deze vervangen door een gescheiden stelsel. Dat betekent dat er straks twee rioleringsbuizen onder de straat liggen. Eén is voor (vuil) afvalwater en één voor het regenwater. U kunt informatie vinden, nieuwsberichten, de planning en gepubliceerde documenten op webpagina van de gemeente:

www.wijkbijduurstede.nl/reconstructie-koninginnebuurt

Pilot snelheidsremmende maatregelen Langbroekerdijk

19-2-2020
Dorpsplatform heeft het voorstel gedaan om 2 asverspringingen achter elkaar aan te leggen op de Langbroekerdijk tussen bebouwde kom van Langbroek en de grens met Driebergen.

15-2-2020
Aankomende woensdag spreken we weer over de snelheidsremmende maatregelen. Hopelijk kunnen we tot zaken komen om tenminste 1, maar misschien wel 2 snelheidsremmers aan te leggen.

30-12-2019
Op 14 januari is de eerste vergadering van 2020.
De gemeente (Hr Venema) is die vergadering aanwezig om samen de details voor de pilot op de Langbroekerdijk te bespreken. Zou het er dan dit jaar van kunnen komen…..


Biogascentrale

15-10-2019
De vergadering van het Dorpsplaform was druk bezocht. Belangstellenden en direct omwonenden waren aanwezig om de laatste informatie te horen over de biogascentrale. De twee aanwezige initiatiefnemers hebben ons onder andere uitgelegd wat hun doel met de centrale is, wat de stand van zaken is met betrekking tot voorbereiding en start bouw, hoeveel overlast we kunnen verwachten, hoe de centrale werkt enz.
Belangrijk is te vermelden dat:
– de biogascentrale een belangrijke bijdrage levert aan vermindering van het gasverbruik uit Groningen of het buitenland;
– het een bijdrage levert aan een beter milieu:
– de te verwachten overlast voor omwonenden en het dorp Langbroek tot een minimum beperkt zal blijven.

Het was een nuttige en verhelderende avond.

9-10-2019
De komst van de biosgascentrale in Cothen zal ook voor Langbroek gevolgen hebben. Wij willen er (nog) meer over weten.
Tijdens de vergadering van het Dorpsplatform op 15 oktober zijn de initiatiefnemers van de biogascentrale aanwezig.

Snelheidsmetingen op N227

1-10-2019
Op verzoek van het Dorpsplatform heeft de Provincie Utrecht snelheidsmetingen in twee richtingen uitgevoerd op drie plaatsen binnen de bebouwde kom (Cotherweg en Doornseweg).
Vastgesteld is dat het aantal snelheidsovertredingen beperkt is. Er is geen rede om over te gaan op het plaatsen van flitspalen of dergelijke.
Het Dorpsplatform overweegt nog om eventueel tijdelijk “smileys” te plaatsen.

Aanpak herbestrating Langbroekerdijk

17-9-2019
Onderstaande informatie (schuin gedrukte tekst) heeft het Dorpsplatform van de gemeente ontvangen.

De gemeente wijk bij Duurstede gaat groot onderhoud uitvoeren aan de weg Langbroekerdijk in Langbroek in de eerste helft van 2020.

Wat gaat er gebeuren en waarom

De Langbroekerdijk in Langbroek is de ‘kern’ van het dorp, een belangrijke, maar erg verouderde straat. Het asfalt, de parkeerplaatsen en openbare verlichting moeten vervangen worden.

Ook wil de gemeente het regenwater van het riool los maken en naar de Langbroeker Wetering laten stromen. In samenwerking met het waterschap gaat de gemeente een nieuwe verbinding maken. Die komt tussen de sloot aan de Gerrit Achterbergstraat en de Langbroeker Wetering. Het doel is, zorgen dat het regenwater van grote regenbuien sneller afgevoerd wordt.

Planning

De werkzaamheden staan geplant voor de eerste helft van 2020. De planning op hoofdlijnen is:

De gemeente wijk bij Duurstede gaat groot onderhoud uitvoeren aan de weg Langbroekerdijk in Langbroek in de eerste helft van 2020.

Wat gaat er gebeuren en waarom

De Langbroekerdijk in Langbroek is de ‘kern’ van het dorp, een belangrijke, maar erg verouderde straat. Het asfalt, de parkeerplaatsen en openbare verlichting moeten vervangen worden.

Ook wil de gemeente het regenwater van het riool los maken en naar de Langbroeker Wetering laten stromen. In samenwerking met het waterschap gaat de gemeente een nieuwe verbinding maken. Die komt tussen de sloot aan de Gerrit Achterbergstraat en de Langbroeker Wetering. Het doel is, zorgen dat het regenwater van grote regenbuien sneller afgevoerd wordt.

Planning

De werkzaamheden staan geplant voor de eerste helft van 2020. De planning op hoofdlijnen is:

 • Het uitvoeren van onderzoeken in de maanden augustus, september en oktober 2019
 • Informatieavond bewoners en belanghebbende op 9 oktober 2019
 • Het maken van de technische tekeningen een aanbesteding van het werk in 2019 en eerste maanden 2020.
 • Realisatie verbinding watergang Gerrit Acherbergstraat Langbroeker Wetering in het eerste kwartaal 2020.
 • Vernieuwen asfalt, bestrating en openbare verlichting in de maanden april, mei, juni, juli 2020.

Te verwachten hinder 

De gemeente verwacht dat er tijdens de werkzaamheden veel hinder zal zijn. Het werk wordt in delen uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden blijven alle woningen en bedrijven bereikbaar. Wel zullen veel mensen moeten omrijden en mogelijk een paar dagen niet met de auto op eigen terrein kunnen komen.

Het bedenken van de meest slimme planning en uitvoering is onderdeel van de opdracht naar de aannemers toe. Deze dienen naast een prijs voor het werk ook een uitvoeringsplan in. De aannemer met een goed uitvoeringsplan en een goede prijs zal uiteindelijk het werk gaan maken.

De precies planning, uitvoering en tijdsduur van de werkzaamheden weet de gemeente nu dus nog niet. Zodra de aannemer bekent is en het uitvoeringsplan van de aannemer zal de gemeente en de aannemer de omgeving informeren.

Gedurende de werkzaamheden zal er ook geluidshinder zijn van de machines. De werkzaamheden vinden overdag plaats tussen 7:00 en 16:00 uur. Als er op afwijkende tijdstippen (bijvoorbeeld in de avond) wordt gewerkt, dan wordt de directe omgeving hiervan op de hoogte gesteld. Op zondag wordt er niet gewerkt.  

Informatieavond bewoners 9 oktober 2019

De gemeente vind het erg belangrijk om alle plannen goed met de bewoners en belanghebbende door te nemen. Hoewel de basis inrichting het zelfde blijft, kunnen op detailgebied veel verbeteringen worden gerealiseerd. De informatie avond wordt gehouden op woensdag 9 oktober 2019, 19:30 uur. Locatie: Dorpshuis De Toekomst, Prinsenplein 3 in Langbroek.

Iedereen uit Langbroek is welkom bij de informatieavond.

De indeling van de informatieavond is;

 • 19:00 uur: ontvangst in het Dorpshuis De Toekomst.
 • 19:30 uur: uitleg plannen en planning door de gemeente.
 • 20:30 uur: graag horen wij uw mening, vragen en tips bij de thematafels. 
 • 21:30 uur: einde informatieavond

Heeft u een specifieke vraag over het project, dan kunt u contact opnemen met Tom van Boggelen. Telefoonnummer 0343-595595 van de gemeente Wijk bij Duurstede.  


 

Dorpsplatform aan tafel met gemeente over onderhoudswerkzaamheden aan de Langbroekerdijk

30-6-2019
Gemeente Wijk bij Duurstede en het Dorpsplatform gaan in gesprek over de onderhoudswerkzaamheden aan de Langbroekerdijk. Het gaat om het deel van de Langbroekerdijk dat gelegen is in de dorpskern.
Naar verwachting zal er in september meer informatie over bekend gemaakt kunnen worden.

Nieuwe website voor Dorpsplatform

16-5-2019
De nieuwe website van het Platform is officieel in gebruik genomen.

Concept Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan (GVVP)

15-9-2018
Naar aanleiding van het concept GVVP heeft het Dorpsplatform opmerkingen kenbaar gemaakt.

 1. Per brief van 12 december, gericht aan het college van B&W, hebben wij informatie verstrekt inzake de in het najaar 2017 onder de bewoners van het Langbroekerwetering gebied gehouden enquête. Naar wij vernamen heeft dit stuk B&W nimmer bereikt. Het schijnt rechtstreeks te zijn doorgezonden naar de opstellers van het GVVP. Tot onze verbazing wordt echter in het concept GVVP op geen enkele wijze gerefereerd aan deze enquête.
 2. Het concept, zo constateren wij, staat vol met opsommingen en beschrijvingen van knelpunten, maar geeft nagenoeg geen oplossingen.
 3. De strekking is in het algemeen overwegend auto faciliterend. Wij zijn van mening dat hiermee de zorgplicht van de gemeente met betrekking tot het fietsverkeer tekort wordt gedaan.
 4. Het buitengebied komt nauwelijks aan de orde.
 5. Evenmin is er aandacht voor de inrichting van de 60 km/u gebieden zodanig dat effectieve handhaving mogelijk is.
 6. Men zou verwachten dat er een visie c.q. beleid wordt ontwikkeld dat rekening houdt met de diversiteit van de voertuigen en de snelheden op de fietspaden.
 7. Burgerparticipatie. De suggestie dat deelnemers van het Platform aan de klankbordgroep achter dit concept zouden staan is onjuist. Zij herkennen nagenoeg niets van alles wat tijdens de vergaderingen is ingebracht. Het Platform vraagt zich af of burgerparticipatie wel serieus wordt genomen.

Wethouder Joustra en veiligheid Langbroekerdijk

12-6-2018
De heer Joustra was deze vergadering op verzoek van het Platform aanwezig. Het platform heeft haar zorgen kenbaar gemaakt over de verkeersveiligheid op de Langbroekerdijk (verkeerssnelheid en verkeersintensiteit). Dit naar aanleiding van de eerder gehouden enquête onder de aanwonenden. Aangegeven is dat er echt wat moet gebeuren. Zoals het er nu naar uit ziet gaat er niet veel gebeuren voordat het nieuwe GVVP is vastgesteld (hopelijk begin 2019).

Kennismaking met Adviesraad Sociaal Domein

17-5-2018
Medewerkers van Adviesraad Sociaal Domein waren uitgenodigd bij de vergadering van het Platform. De adviesraad en het Platform hebben hun werkzaamheden aan elkaar toegelicht. Er zijn onderwerpen waarin we samen op kunnen trekken en elkaar kunnen versterken.

N227, hoe staan we er voor

17-4-2018
Een afvaardiging van de provincie Utrecht komt naar Langbroek om met het Platform de stand van zaken rondom de N227 te bespreken. Deze bijeenkomst is besloten.

Uitslag enquête verkeersveiligheid Langbroekerdijk

13-12-2017
Er is geënquêteerd van de Rijnseweg in Driebergen tot aan de Amerongerwetering in Langbroek. 125 aanwonenden hebben gereageerd. De uitslag van de enquête en de door vele respondenten toegevoegde opmerkingen geven het volgende beeld.

 • Een overgrote meerderheid geeft aan dat de verkeersintensiteit als druk tot zeer druk wordt ervaren.
 • Een duidelijke meerderheid vindt het verkeer langs de Wetering gevaarlijk.
 • Een zeer grote meerderheid is van mening dat er te hard wordt gereden.
 • De meningen zijn verdeeld over maatregelen als eenrichtingsverkeer, alleen toegankelijk voor  bestemmingsverkeer, drempels en specifieke op de spits gerichte belemmerende maatregelen in verband met het toenemende sluipverkeer.
 • De indruk bestaat dat het sluipverkeer hand over hand toeneemt.

Verder zijn er nog veel ideeën aangedragen. Aangegeven is onder meer een aanpassing van de weg met een vrijliggend fietspad, dat gepaard moet gaan met dermate verkeers- en snelheidsremmende maatregelen dat handhaving door Justitie wettelijk uitvoerbaar is. Geopperd is ook om van de Langbroekerdijk een fietsstraat te maken; hierbij is het asfalt rood gekleurd en geldt een maximum snelheid van 30 km/uur.

In het verleden zijn door de overheid al vele rapporten geschreven zoals: Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) uit 2000, “Actieplan Vrij Baan voor de fiets” uit 2011, Het strategisch mobiliteitsplan Utrecht 2004-2020, Nota Mobiliteit tot 2020.
Wij zijn van mening dat ondanks alle rapporten het Weteringgebied te weinig aandacht heeft gekregen. Het Dorpsplatform Langbroek doet een nadrukkelijk beroep op Burgwemeester en Wethouders om bij de voorbereiding van het nieuwe Verkeers- en Vervoersplan met name aandacht te geven aan het Langbroekerweteringgebied.

Enquête over verkeer en veiligheid op de Langbroekerdijk

18-11-2017
De meeste bewoners van de Langbroekerdijk tussen de Rijnseweg (Driebergen) en de Amerongerwetering zijn de afgelopen weken geënquêteerd. De enquête had tot doel om inzicht te krijgen hoe de bewoners het verkeer ervaren wat betreft veiligheid en snelheid. Ook mogelijke te nemen acties zijn meegenomen in de enquête. Binnenkort zullen we de uitslag van de enquête op deze site bekend maken.

Dorpsplatform Langbroek start WhatsApp Buurtpreventie

20-10-2017
Het Dorpsplatform heeft een WhatsApp groep voor Buurtpreventie opgericht voor de bebouwde kom van Langbroek. Wilt u ook verdachte situaties melden aan uw omgeving of geïnformeerd worden bij meldingen van anderen. Doe dan mee met WhatsApp Buurpreventie (maximaal 1 persoon per adres). Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar langbroek.buurtpreventie@gmail.com. Vermeld u naam, leeftijd, adres, mobiele telefoonnummer en e-mailadres.
Nadere informatie over WhatsApp Buurtpreventie is te vinden op: www.wabp.nl.

Dorpsplatform en Burgernet stellen meldpunt voor onveilige verkeerssituaties in gebruik

1-7-2017
Betreffende de verkeersveiligheid in het Langbroekerweteringgebied en omgeving hebben wij besloten een centraal meldpunt te openen. Op dit meldpunt kunt u alle meldingen kwijt die te maken hebben met alles wat met verkeersonveilige situaties te maken heeft. Op deze manier krijgen wij dan een beter inzicht over aanrijdingen en bijna aanrijdingen en verkeersonveilig gedrag van de weggebruikers in dit gebied en de manier waardoor en waarom dit wordt veroorzaakt.

Het is de bedoeling dat deze meldingen van tijd tot tijd worden gebundeld en worden verstuurd aan de verantwoordelijke wegbeheerders, politiek en de politie, zodat deze ook een beter inzicht krijgen in de problematiek van onveilig verkeersgedrag van de weggebruikers en daarop kunnen anticiperen.

U kunt u meldingen doen op e-mailadres:  meldpuntonveiligverkeer@gmail.com.

Burgernet en Dorpsplatform gaan samenwerken

1-3-2017
Op het punt van veiligheid gaan Burgernet Langbroekerwetering en Dorpsplatform Langbroek samen optrekken. Er zijn 2 aandachtsgebieden: sociale veiligheid en verkeersveiligheid.

De veiligheid van de inwoners (bijvoorbeeld inbraakveiligheid) kan beter worden gewaarborgd als meer inwoners van Langbroek lid worden van Burgernet. Burgernet is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar voor het melden van verdachte situaties. Er wordt dan direct actie ondernomen door ter plaatse een onderzoek in te stellen. Aanmelden bij Burgernet kan via: g.vrielink@edpnet.nl.

Voor de verkeersveiligheid zal de nadruk komen te liggen op de Langbroekerdijk, Gooijerdijk en de parallelweg van de N227. Burgernet heeft in 2016 een inventarisatie gedaan over de verkeersveiligheid. Binnenkort wordt er een meldpunt verkeersveiligheid opgericht om onveilige situaties en (bijna)ongelukken te melden. Met al die informatie zal gezamenlijk worden opgetrokken richting gemeente en provincie.

Informatie uitwisseling Burgernet – Dorpsplatform

13-12-2016
De heer G. Vrielink is aangeschoven in onze vergadering van 13 december om het Dorpsplatform te informeren over Burgernet voor het Langbroekerwetering gebied en omgeving. Ook is er uitgebreid gesproken over de veiligheid op de wegen in het Langbroekerwetering gebied.

Informatie geluid-, lucht- en bodemkwaliteit in Langbroek

10-10-2016
Mevr. Miriam Bensmann van gemeente Wijk bij Duurstede en de heer Geert Verhoofstad van Omgevingsdienst regio Utrecht waren bij de Algemene Ledenvergadering van oktober aanwezig om de leden, werkgroepleden en sympathisanten van het Dorpsplatform te informeren over:
– de geluidskwaliteit i.v.m. wegverkeer in Langbroek
– de luchtkwaliteit
– de bodemkwaliteit

Nieuw ANWB-bord in Langbroek

10-6-2016
Leden van het Dorpsplatform werken aan een nieuw ANWB-bord met toeristische informatie over Langbroek. Het nieuwe bord is geplaatst.