Dorpsplatform Langbroek

Op deze website vindt u allerlei informatie over onderwerpen waar het Dorpsplatform zich mee bezighoudt.

Alle Platformleden en -sympathisanten zetten zich belangeloos in voor een nog beter en leuker Langbroek. Het platform draagt bij aan het verbeteren van het leefklimaat en de leefbaarheid van heel Langbroek en al zijn inwoners.

Het Platform is ook een schakel tussen de gemeente en de inwoners van Langbroek. We geven gevraagd of ongevraagd onze mening aan de gemeente over ontwikkelingen in Langbroek. Inwoners van Langbroek kunnen met hun plannen, ideeën, commentaar en klachten terecht bij het Platform. Denk daarbij aan zaken over wonen, werken, welzijn, milieu, spelen, recreëren en veiligheid.

Het Platform komt regelmatig bijeen. Deze bijeenkomsten zijn openbaar. Bent u nieuwsgierig geworden naar wat er zoal besproken wordt, kom dan naar Dorpshuis “de Toekomst”.
Onze vergaderingen beginnen om 20.00 uur.
Vergaderagenda 2021/2022:

Volgende vergadering: 2 november 2022

Beste leden en sympathisanten,

Vorig jaar heeft een groot aantal van u meegewerkt aan het opstellen van de ‘Hoepels van Langbroek’. En in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 hebben we die uitgebreid met alle aan de verkiezingen deelnemende politieke partijen op de verkiezingsavond van Langbroek besproken. U weet het vast nog. Nu van de zomer het coalitie akkoord is gepresenteerd en het nieuwe politieke seizoen voor een nieuwe (‘raadsbrede’) coalitie van start is gegaan, is het tijd voor een volgende Langbroekse stap.

Aan de hand van de thema’s Wonen en Verkeer, twee van de vier inmiddels welbekende Hoepels van Langbroek, gaan wij op woensdag 2 november verder met de nadere uitwerking ervan. Wederom in groepen, in ronden, middels de eerder gehanteerde tafelopstelling en aan de hand van de volgende stellingen:

30 km/h in Langbroek

  • Hoe is dit praktisch haalbaar en hoe is het te handhaven?

Geen hoogbouw in Langbroek

  • Wat is volgens de inwoners van Langbroek de definitie van laagbouw? En hoe voorkomen we hoogbouw?

Waarom deze concretiseringssessie? Omdat we merken dat er van deze beide Langbroekse wensen meerdere definities de ronde doen en we willen voorkomen dat we straks in een definitie strijd; woorden strijd terecht komen in plaats van een door onze gewilde realiteit.

De workshops worden ingeleid met een update waarin we onder meer ingaan op de vraag wat we met de uitkomsten van de sessie gaan doen. De avond wordt afgesloten met een borrel of frisje waarbij de eerste u door het bestuur van het DPL wordt aangeboden.

Tot slot herinner ik u graag aan mijn oproep van de vorige keer: komt allen weer en neem een mede Langbroeker mee die nog niet eerder bij een van onze bijeenkomsten is geweest. Zoals  sommigen van u wellicht nog weten, de eerste keer waren we met 10, de tweede keer met 25 en de laatste keer met meer dan 50. Op naar de 100? Zeker wel als we onze gemeenschapswensen kracht bij willen zetten.   

Daarom bent u van harte welkom op woensdag 2 november 2022 om 20:00 in het Dorpshuis. Aanmelding is niet nodig en iedereen is van harte welkom.

Hartelijke groet,

Bestuur Dorpsplatform Langbroek

Is een goede kans op een raadsbreed akkoord ook echt een Goede kans?

Twee maanden na de gemeenteraadsverkiezingen is er een goede kans op een raadsbreed akkoord, (via: WijksNieuws) lees de reactie van het Dorpslatform.

Verslag dinsdag 8 maart 2022 – Verkiezingsavond ‘Het belang van Langbroek’


Via een e-mailbericht naar info@dorpsplatformlangbroek.nl kunt u ons gemakkelijk bereiken voor uw hulp of met uw ideeën, vragen en op- of aanmerkingen.