Dorpsplatform Langbroek

Op deze website vindt u allerlei informatie over onderwerpen waar het Dorpsplatform zich mee bezighoudt.

Alle Platformleden en -sympathisanten zetten zich belangeloos in voor een nog beter en leuker Langbroek. Het platform draagt bij aan het verbeteren van het leefklimaat en de leefbaarheid van heel Langbroek en al zijn inwoners.

Het Platform is ook een schakel tussen de gemeente en de inwoners van Langbroek. We geven gevraagd of ongevraagd onze mening aan de gemeente over ontwikkelingen in Langbroek. Inwoners van Langbroek kunnen met hun plannen, ideeën, commentaar en klachten terecht bij het Platform. Denk daarbij aan zaken over wonen, werken, welzijn, milieu, spelen, recreëren en veiligheid.

Het Platform komt regelmatig bijeen. Deze bijeenkomsten zijn openbaar. Bent u nieuwsgierig geworden naar wat er zoal besproken wordt, kom dan naar Dorpshuis “de Toekomst”.
Onze vergaderingen beginnen om 20.00 uur.
Vergaderagenda 2021/2022:

Volgende vergadering: 9 maart 2023

Is een goede kans op een raadsbreed akkoord ook echt een Goede kans?

Twee maanden na de gemeenteraadsverkiezingen is er een goede kans op een raadsbreed akkoord, (via: WijksNieuws) lees de reactie van het Dorpslatform.

Verslag dinsdag 8 maart 2022 – Verkiezingsavond ‘Het belang van Langbroek’


Via een e-mailbericht naar info@dorpsplatformlangbroek.nl kunt u ons gemakkelijk bereiken voor uw hulp of met uw ideeën, vragen en op- of aanmerkingen.